Dla Twojej urody
Urodowa Perła Stolicy

Recepcja:

506 185 920

SPA:

503 397 885

Regulamin „rezerwacji i odbycia zabiegów”

 

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w przedmiocie świadczenia usług przez ESTETYKA Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Emilii Plater 49, Warszawa 00-125, NIP: 5252720759, która jest właścicielem Pearl Beauty Clinic & Spa.

2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:

3. Rezerwacja zabiegów może się odbyć za pośrednictwem:

3.1. Po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej www.pearlspa.pl, klient może dokonać rezerwacji wybranego przez siebie zabiegu z dostępnej oferty. Rezerwując zabieg, klient wyznacza termin oraz usługę.

4. Za dokonaną rezerwację klient jest zobowiązany dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości zabiegu na rachunek bankowy nr PL67 1140 2004 0000 3202 7716 8314, kartą lub przez PayPal. W przypadku braku płatności w terminie 24h rezerwacja zostanie anulowana.

5. Przedpłata jest bezzwrotna.

6. W przypadku odwołania rezerwacji na 24 godz. przed planowanym zabiegiem — klient może wybrać nowy termin wykonania zabiegu.

6.1. Klientowi przysługują 3 zmiany terminu zabiegu (w okresie 3 miesięcy). Po 3 nieudanej zmianie terminu zabiegu przedpłata nie zostaje zwrócona;

7. W przypadku odwołania rezerwacji na więcej niż 5 godz. przed planowanym zabiegiem — klientowi zostanie zwrócone 40% uiszczonej kwoty.

8. W przypadku odwołania rezerwacji na 5 godz. i mniej lub niezjawienie się na planowanym zabiegu — klientowi nie zostaje zwrócona przedpłata.

9. Prosimy o przybycie na zabieg ok 5-10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten przeznaczony jest przy pierwszej wizycie na wypełnienie ankiety/dokumentacji.

10. W przypadku spóźnienia się na zabieg powyżej 10 minut od umówionego terminu rezerwacji Spa zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.

11. Zabiegi wchodzące w skład pakietów nie podlegają dodatkowym rabatom.

12. Promocje się nie łączą.

12.1. Każda promocja lub rabat ma określony termin ważności — po przekroczeniu tego terminu przestaje obowiązywać. Nieskorzystanie z nabytej promocji lub rabatu wyklucza możliwość jego użycia po przekroczonym termie ważności.

13. Spa jest strefą ciszy i relaksu: Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych. Personel Spa ma prawo wyprosić gości, Którzy nie dostosują się do zasad przestrzegania ciszy.

14. Wszystkie zasady przetwarzania danych przez Pearl Beauty Clinic & Spa znajdują się na stronie: pearlspa.pl w zakładce polityka prywatności.

 

REGULAMIN UWAG

1. Użytkownik ma prawo do przesłania informacji lub uwag co do błędu w rejestracji oraz co do wykonanego zabiegu pod adres e-mail: info@pearlspa. Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, przedmiot reklamacji oraz opis wady.

2. Pearl Beauty Clinic & Spa jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Wszystkie zasady przetwarzania danych przez Pearl Beauty Clinic & Spa znajdują się na stronie: pearlspa.pl w zakładce polityka prywatności.

Zadzwoń do nas