Dla Twojej urody
Urodowa Perła Stolicy

Recepcja:

506 185 920

SPA:

503 397 885

EN PL

Regulamin rezerwacji zabiegów

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w przedmiocie świadczenia usług przez ESTETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, z siedzibą: ul. Emilii Plater 49, Warszawa 00-125
, NIP: 5252720759, która prowadzi punkt usługowy Pearl Beauty Clinic & Spa.

2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika korzystającego z platformy rezerwacji zabiegów lub dokonującego rezerwacji na odległość za pośrednictwem e-maila lub telefonu.
b) zabiegu – rozumie się przez to usługę zabiegu z zakresu: medycyny estetycznej, fryzjerstwa, manicure i pedicure, kosmetyki oraz masażu świadczonego przez Pearl Beauty Clinic & Spa zgodnie z wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego ich wykonania.

3. Zarezerwowanie zabiegu wymaga od Użytkownika zarejestrowania indywidualnego konta Użytkownika na platformie rezerwacji zabiegów umieszczonej na stronie www.pearlspa.pl za pośrednictwem systemu rezerwacji www.beautymenago.pl/b/estetyka;

3.1 Rezerwacja usług może się również odbyć za pośrednictwem:
• emaila przesłanego na adres: info@pearlspa.pl
• za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej +48 506 185 920

4. Po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej www.pearlspa.pl, Użytkownik może dokonać rezerwacji wybranego przez siebie zabiegu z dostępnej oferty. Rezerwując zabieg, Użytkownik wyznacza termin oraz usługę.

5. Za dokonaną rezerwację Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości odpowiadającej cenie wybranego zabiegu w ciągu 24 h od momentu otrzymania informacji o dokonanej rezerwacji (z wyjątkiem ust. 6 i 7) na rachunek bankowy o nr ( PL67 1140 2004 0000 3202 7716 8314 ), kartą (on line) lub przez Paypal (powiększony o prowizję). W przypadku braku płatności w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

6. W sytuacji, w której rezerwacja obejmuje termin krótszy niż 24 h, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zarezerwowany zabieg kartą płatniczą lub gotówką w recepcji.

7. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 24h przed planowanym zabiegiem, cena uiszczona przez Użytkownika zostanie mu w całości zwrócona.

8. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na mniej niż 24h ale więcej niż 2h przed planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 70% uiszczonej ceny.

9. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 2h lub mniej przez planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 50% uiszczonej ceny.

10. W sytuacji, w której Użytkownik dokonał rezerwacji zabiegu i płatności a następnie nie zjawił się na wybrany zabieg bez uprzedniego odwołania rezerwacji, Użytkownikowi nie zostaje zwrócona uiszczona kwota.

11. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, co do błędu w rejestracji oraz co do wadliwie wykonanego zabiegu.

12. Reklamację Użytkownik może złożyć korespondencyjne pod adres siedziby Pearl Beauty Clinic & Spa bądź pod adres e-mail: info@pearlspapl. Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, przedmiot reklamacji oraz opis wady.

13. Pearl Beauty Clinic & Spa jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż wszystkie zasady przetwarzania danych przez Pearl Beauty Clinic & Spa znajdują się na stronie: pearlspa.pl w zakładce polityka prywatności.

Zadzwoń do nas