REGULAMIN REZERWACJI ZABIEGÓW
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w przedmiocie świadczenia usług przez ESTETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKAKOMANDYTOWA, z siedzibą: ul. Emilii Plater 49, Warszawa 00-125
, NIP: 5252720759, która prowadzi punkt usługowy Pearl Beauty Clinic & Spa.
2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o:a) użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika korzystającego z platformy rezerwacji zabiegów lub dokonującego rezerwacji
na odległość za pośrednictwem e-maila lub telefonu.b) zabiegu – rozumie się przez to usługę zabiegu z zakresu: medycyny estetycznej, fryzjerstwa, manicure i pedicure,
kosmetyki oraz masażu świadczonego przez Pearl Beauty Clinic & Spa zgodnie z wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego ich wykonania.
3. Zarezerwowanie zabiegu wymaga od Użytkownika zarejestrowania indywidualnego konta Użytkownika na platformie rezerwacji zabiegów umieszczonej na stronie
www.pearlspa.pl za pośrednictwem systemu rezerwacji www.beautymenago.pl/b/estetyka;
3.1 Rezerwacja usług może się również odbyć za pośrednictwem:
emaila przesłanego na adres: info@pearlspa.pl
za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej +48 506 185 920
4. Po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej www.pearlspa.pl, Użytkownik może dokonać rezerwacji wybranego przez siebie zabiegu z dostępnej
oferty. Rezerwując zabieg, Użytkownik wyznacza termin oraz usługę.
5. Za dokonaną rezerwację Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości odpowiadającej cenie wybranego zabiegu w ciągu 24 h od momentu otrzymania
informacji o dokonanej rezerwacji (z wyjątkiem ust. 6 i 7) na rachunek bankowy o nr ( PL67 1140 2004 0000 3202 7716 8314 ), kartą (on line) lub przez Paypal
(powiększony o prowizję). W przypadku braku płatności w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
6. W sytuacji, w której rezerwacja obejmuje termin krótszy niż 24 h, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za zarezerwowany zabieg kartą płatniczą lub gotówką w
recepcji.
9. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 24h przed planowanym zabiegiem, cena uiszczona przez Użytkownika zostanie mu w całości zwrócona.
10. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na mniej niż 24h ale więcej niż 2h przed planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 70% uiszczonej ceny.
11. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu na 2h lub mniej przez planowanym zabiegiem, Użytkownikowi zostanie zwrócone 50% uiszczonej ceny.
12. W sytuacji, w której Użytkownik dokonał rezerwacji zabiegu i płatności a następnie nie zjawił się na wybrany zabieg bez uprzedniego odwołania rezerwacji, Użytkownikowi
nie zostaje zwrócona uiszczona kwota.
17. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, co do błędu w rejestracji oraz co do wadliwie wykonanego zabiegu.
18. Reklamację Użytkownik może złożyć korespondencyjne pod adres siedziby Pearl Beauty Clinic & Spa bądź pod adres e-mail: info@pearlspapl. Użytkownik zobowiązany jest
podać dane osobowe, przedmiot reklamacji oraz opis wady.
19. Pearl Beauty Clinic & Spa jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż wszystkie zasady
przetwarzania danych przez Pearl Beauty Clinic & Spa znajdują się na stronie: pearlspa.pl w zakładce polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w Pearl Beauty Clinic&SPA, by była zgodna z obowiązującymi przepisami RODO. Poniżej znajdują się wprowadzone zmiany:


 

Aby uzyskać więcej informacji o naszych praktykach ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z nową polityką prywatności, którą została umieszczona poniżej.


 

Informacje dotyczące polityki prywatności

Celem Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych (RODO) jest określenie zasad przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, zgodnych z wymogami obowiązujących aktów prawnych. Polityka została opracowana w związku z wymogami zawartymi w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Sposób ochrony Państwa prywatność

Nie przekazujemy Państwa informacji w sposób nieokreślony w niniejszej polityce prywatności lub bez Państwa zgody podmiotom trzecim lub osobom nieupoważnionym. Państwa informacje osobiste, które są nam przekazywane będę chronione w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo.

Administratorem dobrowolnie podanych przez Państwa danych osobowych jest Estetyka Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Warszawie 00-125, przy ul. Emilii Plater 49. Dane osobowe są przetwarzane w celach: zawarcia, realizacji umów i świadczonych usług; związanych z ewentualnie prowadzonymi postępowaniami reklamacyjnymi; związanych z badaniem poziomu świadczonych usług; statystycznych danych oraz podczas procesu rekrutacji. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

W wypadku pytań dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ins.rodo@pearlspa.pl.

Estetyka Sp. z o.o. Sp. kom. zachowuje prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki w dowolnym momencie.

Informacja o ciasteczkach

Korzystając zestronypearlspa.pl mogą zostać umieszczone na Twoim komputerze ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikacji internauty przy ponownych odwiedzinach strony. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, ponieważ nie gromadzą  żadnych danych o użytkowniku. Stanowią tylko i wyłącznie informację dla serwisu, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.


 

 

facebook